24 november 2020

In Memoriam Henk Raijmakers

Ons lid Henk Raijmakers is op 9 september jl., na een langdurig ziekbed op 72-jarige leeftijd overleden.

Henk was sinds oktober 2000 een gewaardeerd en trouw lid van onze goede doelen vereniging.

Hij genoot ervan om ouderen, gehandicapten, eenzamen, zieken en de kinderen van de Parkschool een moment van aandacht en vreugde te geven.

Op 15 september jl. hebben wij Henk met gepaste eer begeleid tijdens de afscheidsdienst in het crematorium te Geleen.

Wij wensen Truus en haar familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

 

Bestuur en leden van de NonnevotteClub Zitterd

 

In Memoriam