9 december 2015

Nonnevottebal 2016

NonnevotteBal 2016 wordt gehouden op vrijdag 22 januari in ‘Oos Kaar Overhoven-Sittard, met een schitterend programma… zoals onderstaand te zien is

Met de alom bekende ‘kapel’ HOU OP DIE KISS, de dames van EINMALIG, de reeds vertrouwde Denise en Ritchie, de vermaarde TOETERTHIJS & friends Duo Ingrid en Leon
en last but not least… ALDJE HENDRIKX (uit Venlo). Daarbij is ook nog eens de entree GRATIS!!!